Sunday, June 22, 2008

யாருக்கு ஏழரை சனி

கன்னி ராசிக்கு 12 இல் விரைய சனியும் , சிம்ம ராசிக்கு ஜென்ம சனியாகவும் , கடக ராசிக்கு 2 இல் குடும்ப சனியாக உலவிகொண்டிருகிறது .